2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!


Vår Miljöpolicy

svanHansson Buss ska i sin verksamhet ständigt verka för att minska de negativa effekterna på miljön samt erbjuda ett attraktivt och miljömedvetet kollektivt resande.

Det uppnår vi genom att:

  • vi har ständig kontroll och uppföljning av våra fordons bränsleförbrukning
  • ecodriving är viktigt för oss
  • arbeta med förebyggande insatser vad avser utsläpp, avfall och andra miljöstörningar
  • successivt byta till fordon med förbättrad miljöprestanda
  • utbilda alla anställda så att de deltar i företagets miljöarbete

AKTUELLA RESOR 2018

Skördefest på Åland

19 - 22 September
6.535 kr pp i dubbelrum. Helpension. Tillägg enkelrum 1.700 kr

Ryttmästarbostäl-
let och Lars Lerin

11 - 12 Oktober
2.450 kr pp i dubbelrum. Helpension. Tillägg enkelrum 345 kr

Läs mer här

Boka här