2 6 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!


Vår Miljöpolicy

svanHansson Buss ska i sin verksamhet ständigt verka för att minska de negativa effekterna på miljön samt erbjuda ett attraktivt och miljömedvetet kollektivt resande.

Det uppnår vi genom att:

 • vi har ständig kontroll och uppföljning av våra fordons bränsleförbrukning
 • ecodriving är viktigt för oss
 • effektivisera användandet av material-, energi- och övriga resurser i vår verksamhet
 • arbeta aktivt för förbättringar av tillgänglighet och kundservice, för ett ökat kollektivt resande
 • arbeta med förebyggande insatser vad avser utsläpp, avfall och andra miljöstörningar
 • successivt byta till fordon med förbättrad miljöprestanda
 • ställa krav på våra leverantörer att de ska vara miljömedvetna och ha en god miljöstandard
 • utbilda alla anställda så att de deltar i företagets miljöarbete

AKTUELLA RESOR

Nordiska Trädgårdar, Älvsjö
6,7,8 April

530 kr pp

Läs mer om våra resor här >>